| | ورود

Text/HTML

تاريخچه فعاليت سازمان پايانه هاي مسافربري

مقدمه

 

قدمت شهر كهن و تاريخي اروميه به هزار سال قبل از ميلاد برمي گردد و شهر بزرگ اروميه بدليل همسايگي با سه كشور آذربايجان ، تركيه و عراق يكي از شاهراههاي اصلي ترانزيتي تجاري و موصلاتي و استراتژيكي ترين با كشورهاي اروپايي است

 

تاريخچه حمل و نقل بين شهري سازمان يافته در اروميه


تاریخچه سفرهای جاده ای با اتوبوس به سال 1328 بصورت پراکنده توسط بخش خصوصی با تاسیس گاراژهای مخصوص اتوبوسها وسواریهای بین شهری بین شهرهای تبریز وتهران آغاز شدو ازسال 1334 فعالیت این بخش وسفرهای جاده ای رسما به شهرستان ارومیه با تاسیس گاراژها تسری پیدا کرد... وتاریخچه تاسیس اولین ترمینال رسمی ودولتی کشور در سال 1352 به شهر تبریز برمیگردد.که در زمستان سال 1352 اولین اتوبوس به صورت رسمی از ترمینال تبریزباحرکت به مقصد شهرستان مراغه فعالیت خودرا آغاز کردو در تيرماه سال 1359، دومین پايانه مسافربري در تهران ، با عنوان ترمينال خزانه در اراضی خزانه تهران شروع بفعالیت کرده ودر ارومیه نیز ازسال 1359 ترمینال موجود ودرسال 1362 پایانه شرق وازسال 1363 پایانه غرب ارومیه فعالیت خودرا آغاز کرده است. ازاسفند ماه سال 1372 برای ساماندهي فعاليتهاو خدمات پايانه هاي مسافربري، لايحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربري وممنوعيت تردد خودروهاي مسافربري برون شهري در داخل شهرهابا اصلاحات مربوطه تصویب شده که بموجب آن مالكيت ومديريت تأسيسات پايانه هاي مسافربري شهرداريها ووصول عوارض مربوط به حمل مسافر( اعم از حمل ونقل بین شهری زمینی،دریایی، وهوایی) برعهده شهرداريها وبهره برداري وسياست گذاري وتعيين نرخ در امر مسافربري برون شهري ونظارت بر كيفيت عرضه خدمات در شركتهاي مسافربري برعهده وزارت راه وترابري قرار گرفته همچنين شهرداريها موظف شده اند در شهرهاي بيش از پنجاه هزار نفر جمعيت پايانه هاي مسافربري برون شهري احداث نمايند. بدنبال تصویب این قانون از سال 1378 با آغاز فعالیت شوراهای شهرها زمینه تاسیس و تشکیلات سازمان شدن مدیریت پایانه های مسافربری شهرداریها ایجاد شد و سازمان پایانه های ارومیه نیز از سال 1384 باگذراندن مراحل قانونی خود فعالیت سازمانی مستقل خودرا آغاز کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرسنجی

به نظر شما کدامیک از خدمات الکترونیکی شهرداری ارومیه کاربرد زیادی دارد؟ثبت نظر  نمایش نتایج

دانلود

دانلود flash player برای کاربرانی که با firefox کار میکنند.

دانلود

آمار بازدید
دی ان ان